Vundamentide hoidmine

TÜÜBILINE TEHNILINE KAART (TTK)

SEADMETE BLOKITE ALUSE PAIGALDAMINE

I. REGULEERIMISALA

I. REGULEERIMISALA

1.1. Tüüpiline tehnoloogiline kaart (edaspidi TTK) on terviklik regulatiivdokument, mis kehtestab vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud tehnoloogiale tööprotsesside korralduse struktuuri ehitamiseks, kasutades kõige kaasaegsemaid mehhaniseerimisvahendeid, progressiivseid struktuure ja töömeetodeid. Need on mõeldud keskmiste tootmistingimuste jaoks. TTK on ette nähtud tööde tootmise projektide (PPR) ja muude organisatsiooniliste ja tehnoloogiliste dokumentide arendamiseks ning rongipersonali, inseneride ja tehniliste töötajate tutvumiseks raudbetoonplaatide ja keldri betoonist plokkide monteeritavate ribakardinate paigaldamise reeglitega hoone all.

Ii. ÜLDSÄTTED

2.1. Tehnoloogiline kaart töötati välja ehitiste komplekteeritud ribafondide paigaldamiseks.

kus on mehhanismide kasutamise kiirus aja jooksul vahetuse ajal (töö ettevalmistamise ja ETO läbiviimisega seotud aeg on 15 minutit, tootmisprotsessi korralduse ja tehnoloogiaga seotud katkestused ja juhi puhkeaeg on 10 minutit pärast iga töötunni möödumist).


2.3. Tehnoloogiline kaart võimaldab töö teostamist integreeritud mehaanilise lingi abil, kasutades autokraanaga KS-4561A (vt joonised 1 ja 2) kandevõimega.


Joonis 1. Autokraani KS-4561A üldvaade


Joonis 2 Kraana KS-4561A kõrguse ja lasti omadused

2.4. Sobitatud riba vundamendis töötab:


Joonis 3. Vundamentihendid vastavalt standardile GOST 13579-78 * ja tahvlid vastavalt standardile GOST 13580-85

2.6. Tööd tuleks läbi viia järgmiste reguleerivate dokumentide nõuete kohaselt:

- SNiP 3.01.03-84. Geodeetilised ehitustööd;

- SNiP 3.02.01-87. Mullatööd, sihtasutused ja sihtasutused;

- SNiP 3.03.01-87. Kandvad ja ümbritsevad konstruktsioonid;


- SNiP 12-03-2001. Tööohutuse ehitus. 1. osa. Üldnõuded;

III. TÖÖKORRALDUS JA TEHNOLOOGIA

3.1. Vastavalt SP 48.13330.2011 Ehituskontseptsioonile peab Töövõtja enne rajatise ehituse ja paigaldustööde alustamist kohustuma ettenähtud viisil saada Kliendi projekti dokumentidest ja luba teostada ehitus- ja paigaldustöid. Töö loata on keelatud.

3.2. Enne vundamentide alustamist on vaja läbi viia mitmeid ettevalmistustöid ning korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, sealhulgas:

- määrata kõrgekvaliteedilise ja ohutu töö eest vastutavad isikud;

- juhendada ohutusrühma liikmeid;

- asetage tööpiirkonnas vajalikud masinad, mehhanismid ja seadmed;

- korraldada töökohale ajutised töökohad ja sissepääsud;

- anda kommunikatsiooni operatiivse lähetamise töö juhtimiseks;

- paigaldada ehitusmaterjalide, tööriistade, inventuuri, küttekoldeid, söögiriistu, kuivatamise ja tööriietuse, vannitoa jms ladustamiseks ajutisi majutustarbeid.

- töövahendid ja isikukaitsevahendid;

- valmistada kohti materjalide, varude ja muude vajalike seadmete ladustamiseks;

- kaitsta ehitusplatsi ja panna hoiatusmärgid valgustatud öösel;

- anda ehitusplatsile tuletõrjevahendid ja signalisatsiooniseadmed;

- koostama objekti töö valmisoleku tegu;

- saada Kliendi tehniliseks järelevalveks tööluba.

3.3. Enne vundamentide paigaldamist tuleb läbi viia järgmised tegevused:

- ehitise all kavandatud puurkaev;

- purustatud kivi padi all sihtasutus;

- fikseeritud betooni ettevalmistamine;

- valitud struktuurid, mis läbisid sissepääsu kontrolli;

- alused ladustamiseks mõeldud platvormid olid planeeritud ja ette valmistatud;

- alused, mis on tarnitud ja paigaldatud kraana piirkonnas;

- alaehituskohtade jagunemine;

- paigalduspiirkonnale tarniti vajalikud paigaldusvahendid, seadmed ja tööriistad.

3.4. Üldised juhised

3.4.1. Vundamentide paigaldamisel puistamata pinnas hoolikalt tihendatakse 0,95-ni. Põrandaplaatide all tehke M400 kivist 600 mm paksune purustatud kivi ettevalmistus, fraktsioonid 40-70 mm koos rasklintsovkoyga väiksema fraktsiooniga 20-40 mm ja 10-20 mm kihtkihiga tihendamisel 0,95-ni. Tellijale tuleb esitada lõpetatud töö peidetud teoste kontrollitõendite allkirjastamiseks vastavalt 3. liitele, RD 11-02-2006.


3.4.2. Sisevaheseinte ribadest lähtuvalt valmistatakse liiv-kruusaõli paksusega 100 mm. Monoliitsete aluste all konkreetsete rakkude valmistamiseks. B10, W4, F100, paksusega 100 mm. Tellijale tuleb esitada lõpetatud töö peidetud teoste kontrollitõendite allkirjastamiseks vastavalt 3. liitele, RD 11-02-2006.


3.5. Pandke plaate ja vundamendiplokke avatud, plaanitud aladel, kus on kruusa või liiva katmine (H = 5... 10 cm), kogupikkusega kuni 2,0 m.


Joonis 4 Vundamaterjalide ja -plokkide ladustamiskavad

Tootevahelised tihendid asetsevad üksteise kohal rangelt vertikaalselt, vastasel juhul võivad tooted tekkida pragudeks ja need võivad kokku kukkuda. Tihendite ja vooderdiste ristlõige on tavaliselt ruudukujuline, mille küljed on vähemalt 25 cm. Mõõtmed valitakse nii, et ülemised plokid ei jääks aluspinna eenduvatele osadele.

Ladustamiskohad jagatakse läbipääsudega, mille laius on vähemalt 1,0 m iga kahe kauba pikisuunas ja põikisuunas 25 meetrit. Kaarte vahel asuvate toodete otste vahel liikumiseks korraldage lüngad 0,7 m.

3.6. Vundamentide plokkide paigalduskohtade märgistamine toimub struktuursete aksiaalsete punktide juhtivate seeriate abil. Konstruktsiooni teljesuunalised punktid on X- ja Y-telgedel maapinnalt murenenud. Punktid kinnitatakse tööpiirkonnast väljaspool paikneva jooneni. 0.000 suhteline märk on ehitise puhta korruse pealispind, mis vastab tööjoonis näidatud absoluutsele märgile.


Teodoliidi abil suunab inspektor telgede jooksuritesse, kinnitades need kahele naelale, mis on haavatud serva lauale, vahepealsed teljed kantakse üle lineaarse mõõtmismeetodi abil. Tõmmake traat küünte vahele, võta alusplokkide fikseeritud telje paigaldus. Valtsitud traadist tõmmitsa telje abil viiakse ettevalmistamine, kus need kinnitatakse haamitud puidust pulgaga või metallist nööpnõelad. Joondamistööde täpsus peab vastama SNiP 3.01.03-84 nõuetele.


Joonis 5. Fondide plaatide positsiooni tähistamine

Küsimus-vastus

Sihtasutuse disaini valimise küsimus puudutab iga arendajat, sest hea sihtasutuse maksumus moodustab olulise osa kogu ehitusfondist. Samal ajal ei ole võimalik päästa sihtasutuse kvaliteeti, sest sel juhul paljastab arendaja kogu hoone hävitamise ohu. Paljud sageli ei tea: kuidas ehitada klotside alust, sest nad usuvad, et seda tüüpi sihtasutus on kõige aeganõudevam. Mõtle mõningaid esilekerkivaid probleeme sihtasutuse plokkides FBS:

Küsimus: Kuidas moodustatakse sihtliigid osadesse?

Vastus: Keldseinide alusplokid vastavalt GOST 13579-78 jagunevad kolme tüüpi:

FBS - tugeva aluseplokid on ristkülikukujuline rööptahukas, valatud raudbetoonist. Ploki külgedel (otsad) on paigutatud ristkülikukujulised süvendid, mis hõlbustavad müüritise vertikaalse õmbluse protsessi. Need on valmistatud betoonist В12,5 (М150), külmakindluse F200, veekindluse W2. Armatuurimiseks kasutatakse klassi A-I ja A-III terast.

FBP - õõnsad südamikuplokid avatud tühimikega. See on kergekaaluline vundamendistruktuur, millel on ruutu tühjad. Need on valmistatud ühes versioonis pikkusega 238 cm. Neid kasutatakse keldrite siseseinte ja tööstusrajatiste aluspindade ehitamiseks. Neid valmistatakse betoonist B12.5 (M 150) alusel. Külmakindlus on 50 külmumis-sulatamise tsüklit. Tugevdamine toimub teraskonstruktsioonide klassidega - А-I ja A-III.

FBV - tugeva vundamendiga plokid, millel on džemprid paigaldamise väljalõikevõimalused ja vahelejätmine. Peamine erinevus FBS-i plokistest on pikisuunaline, mida kasutatakse kommunikatsioonide rajamiseks. Need on lühikesed struktuurid, mille pikkus (L) on 88 cm. Nende laius võib olla 40, 50, 60 cm, kõrgus (H) 58 cm. MBP tootmiseks kasutage vähemalt 100 kg / cm2 (V7.5 ) ja 50 tsükliga (klass F50) külmakindlus. Armatuurimiseks kasutatakse klassi A-I ja A-III terast.

Küsimus: kuidas lehti avastada sihtploki märgistamisel?

Vastus: Vundamentide plokkide konventsioonid koosnevad tähestikulistest ja numbrilistest väärtustest:

 • Esimene rühm on sihtasutusliigi tüüp;
 • Teine rühm on geomeetrilised mõõtmed;
 • Kolmas rühm - teatud tüüpi betoon, "T" - raske, "P" - poorsetel agregaatidel; "C" - silikaat.

Viitenumber:

FBS 24.4.6 - T GOST 13579-78 - sihtasard on tugev, 2380 mm pikk, 400 mm laiune ja 580 mm kõrge, valmistatud raskest betoonist, valmistatud vastavalt standardile GOST 13579-78.

Küsimus: Milliseid betoneeme kasutatakse tahkete alusplokkide (FBS) tootmiseks?

Vastus: Tahked alusplokid (FBS) on valmistatud raskest betoonist ja tihedast silikaatbetoonist, mille tihedus on vähemalt 1800 kg / m3.

FBS-i tootmiseks kasutatakse betoonist B-7.5 (100), 12.5 (150) ja 15 (200), sõltuvalt töötingimustest: niiskus, temperatuuri muutused. Täna toodetakse raskeid betoonplokke modifitseeritud kompositsioonide põhjal, mis on kõige vastupidavamad keemilisele agressioonile ja kondensaadi pidevale mõjule.

Küsimus: sihtmärkide märgistamise eeskirjad. Millised näitajad peaksid sisalduma peamistes kirjades?

Vastus: Märgistusmärgised peavad vastama GOST 13015.2 nõuetele ja olema rakendatud vundamentide ploki külgpinnale. Märgistuselemendid on jaotatud põhilisteks, informatiivseteks ja paigaldusviisideks.

GOSTi järgi peaksid põhikirjeldused sisaldama järgmist:

 • raudbetoonkonstruktsiooni mark;
 • tootja nimi või registreeritud kaubamärk;
 • tehnilise kontrolli tempel.

Vundamentide blokkide teabemärgid peaksid sisaldama järgmist:

 • toodete valmistamise kuupäev;
 • struktuuri mass.

Paigaldusmärgid koosnevad piltidest, mis näitavad:

 • raudbetoonkonstruktsioonide pügamine;
 • struktuuri ülaosa;
 • struktuuri toetuskoht;
 • paigaldusriskid disainile.

Küsimus: kuidas transportida ja säilitada FBS-i sihtasutuse plokke?

Vastus: Vundamendiplokkide transportimisel ja ladustamisel tuleb iga toode paigaldada tihenditesse, mille paksus on vähemalt 30 mm. Alumiste plokkide all olevad tihendid peavad olema pidevad nii transportimise kui ladustamise ajal. Vundamentide plokid tuleb sorteerida erakonna ja brändi järgi ning asetada üksteisele lähedale. Platvormi kõrgus GOSTi järgi ei tohiks ületada 2,5 meetrit. Vundamendiplokkide transportimisel tuleb kindlalt kinnitada. Klotside laadimine ja mahalaadimine peab toimuma kraana abil.

Küsimus: Kuidas arvutada materjalide hulk?

Vastus: Valmistatud lintmaterjali õige arvutuse tegemiseks on vaja välja selgitada tulevaste struktuuride täpsed mõõtmed: struktuuri perimeeter, tulevase eluruumi paigaldamiseks mõeldud laagrivaheseinte pikkus, sihtasutuse kõrgus ja paksus. Kogu see info leiab maja projektist. Vundamendi parameetrite arvutamiseks uurige oma saidil mulda. Olulised nähtused selle hõrenemisel, külmutamise sügavusel ja põhjavee sügavusel. Isegi kui pinnas tagab minimaalse laskumise, peab sihtasutus olema vähemalt kaks rida plokke. Kui muld on lahti, siis peaks sügavus olema suurem, põhiline mulla või põhjavee külmutamise all. Tulevase struktuuri laius määratakse hoone seinte laiuse ja maja ümbermõõdu pikkuse, kaasa arvatud kõigi kandekividega seinte kohta.

Müürikivi mahu arvutamiseks piisab, kui korrutada kogu vundamendi pikkus selle paksuse ja kõrguseni. Kogusumma jagatakse ühe ploki mahuga, mistõttu on vaja müüritise jaoks vajalikke FBS-i plokke. Kui konstruktsioon pakub eri segmentides müüritise erinevat paksust, siis on vaja teha iga ala arvutused vastavalt kavandatavale valemile.

Küsimus: Millised on sihtasutuse struktuuri nõuded?

Vastus: Vundamendil peab olema piisav stabiilsus ja vastupidavus, vastupidav külmale, põhjaveega kokkupuutumata, eluiga ei tohi olla väiksem kui maja eluea pikkune ja ka mitte kulukas. Tavaliselt on sihtasutuse maksumus 10% kogu hoone hinnast. Mass on 20% hoone kogumassist ja tööjõumahukus on 15%. Fondil on igasugune ajutine ja püsiv koormus, kuna see on hoone struktuuri maa-alune osa. Lisaks sellele edastab sihtasutus nende koormuste põhjustatud surve maapinnale. Vundamendi pinda, mis puutub alusesse, nimetatakse tallaks ja ülemist pinda nimetatakse servaks.

Küsimus: kuidas vundamendi sügavust määrata?

Vastus: Vundamendi sügavus on kaugus planeeritud maapinnast kuni alt.

Kui hoone on ehitatud ilma kelderita, siis arvutuste tegemiseks on vaja tugineda järgmistele punktidele:

 • hoone eesmärk, selle konstruktsioonilised omadused;
 • kas maa-alune side on ette nähtud;
 • Mis on koormuse olemus ja suurus;
 • milline on külgnevate maja põhja sügavus;
 • Millised on ehitusplatsi hüdroloogilised ja geoloogilised tingimused (nt põhjavee tase, pinnase tüüp jne)?
 • kliimaomadused.

Vundamendi sügavus sõltub pinnase tüübist, põhjavee tasemest ja nende külmumise sügavusest. Kui pinnas on kuiv, siis on muldade sügavus 0,5 m. Kui pinnas on savi või peene liivaga, siis ei tohi sügavus olla väiksem kui külmakindluse sügavus. Kõige keerukam võimalus - sügavkülmutamine muldadega. Neile kasutatakse külmade ja veekindlate materjalide ja kõrgtugeva betooni. Tavaliselt alus ja asetage all sügavuse külmutamine. Erandiks on keskmise ja suure kruusaõli pinnad - antud juhul ei sõltu alusvara paigaldamise sügavus külmumise sügavusest. Siiski peab see olema kavandatud maapinnast kõrgemal vähemalt 0,5 m kaugusel.

Kui paigaldatakse siseseinad, siis võib aluskihi sügavus olla maapinnast kuni 0,5 m kaugusel. See tähendab, et sügavus arvutatakse maa kihi sügavuse põhjal, mis on looduslik alus.

Küsimus: mis on sihtasutus hüdroisolatsiooni jaoks?

Vastus: mistahes sordi alustamiseks on vaja kaitset kahte tüüpi veest. Need on pinnaveed setete ja põhjavee voolu all. Maapinnal asuvad veed mõjutavad pidevalt maja baasi negatiivselt, hävitades keldri seestpoolt. Aja jooksul moodustuvad betoonist praod. Hägune keskkond sobib kahjulike mikroorganismide, näiteks bakterite ja seente jaoks, ideaalseks kasvukohaks. Kui ehitusprotsess ei võta meetmeid vundamendi hüdroisolatsiooni tagamiseks, peab aja jooksul pidevalt tegelema. Fond vajab veekindlat kihti, kui põhjavee taseme indikaator on vundamendi põhjas üks meeter. See väärtus moodustub, võttes arvesse põhjavee taseme perioodilist tõstmist kevadel. Suvel asuv põhjavesi on sageli sama sügavusega ja kevadel sulab sulge, tõuseb lumi 1-2 meetri kõrgusele kehtestatud tasemele. Põhjavee niisuguse paigutuse korral kaitseb veekindluskiht kõrge usaldusväärsusega baasstruktuuri põhjaveetaseme lubamatu suurendamise eest. Ohutuse tagamiseks võib paigaldada kattekihi veekindla kattekihi.

Ja nii, FBS-i plokkide sihtasutuse loomine on lihtne asi. Protsessi keskmine kestus koos vajalike seadmetega ja kaks või kolm inimest võtab keskmiselt nädalas. Kõige tähtsam on veekogude sügavuse arvutamisel teha vigu ja asetada alus alla mulla külmumise tasemele. Vajadusel konsulteerige spetsialistiga.

Rostov-on-Doni majaehitus

Innovatsiooniagentuur pakub teile teenuseid "käivitusvalmis maja" formaadis, see tähendab, et teil ei pea oma maja ehitamisel kulutama palju aega ja närve. Teil on vaja ainult väljendada oma mõtteid, ideid ja kõik muu on meie töö. Me arendame projekti kodus, võttes arvesse kõiki teie soovi, oskuslikult rakendada konstruktiivseid lahendusi, teha tasuta hinnang, kooskõlastada see teiega ja seejärel hakata ehitama oma täisteksti uue kodu. Sel ajal võite olla hõivatud mõne muu olulisema ja meeldiva asjana, näiteks pere või tööga, samal ajal kui spetsialistid on hõivatud sihtasutuse, hoone ja viimistluse valamisega.

Aitame kõiges
Rostovis asuvate majaehitiste ehitamine on seotud paljude raskustega, näiteks mitmesuguste lubade ja kinnituste saamine, projekteerimine rasketes kohtades, kus on suur põhjavee tase ja suured kallakud, probleemid kõigi põhikriteeriumide (hind, kujundus, välimus, kvaliteet ja praktilisus). Meie ettevõte on valmis võtma mis tahes ehitusküsimusi täies ulatuses, kaasa arvatud juhtumite käik, sest täismajade suvilate ehitamine on kliendi minimaalne osalus kogu protsessis.

Kvaliteedi tagamine
Novation ettevõte on töötanud ehitusturul rohkem kui aasta ja on teeninud teatud maine. See ei oleks saavutatav, kui Rostov-on-Don maja ehitamist ei viinud meid kvaliteetse viisil. Oleme sõlminud paljud lepingud majaehitiste ehitamiseks ning kõik meie kliendid on varustatud kvaliteetse tööga. Me võime tagada, et me ehitame maju eranditult kvaliteetsetelt materjalidelt ja ainult kvalifitseeritud töötajate kätega ning anname ka maja ehitamise garantii vähemalt viis aastat. Pole tähtis, kas teil on vaja ehitada maja projekt, ehitada see või teostada sisekujundus, meie spetsialistid teevad seda kõige kõrgemal tasemel.

Kui soovite oma uue kodu seista aastakümneid, mugav ja mugav, siis kasutage meie teenuseid. Käsiklahviga eramajade ehitus on meie eriala, mille saavutamisel oleme saavutanud märkimisväärset edu. Kuid miks seda rääkida, soovitan teil uurida meie projekte, teenuseid ja hindu, analüüsida kõike ja helistada meile kontoris telefonil 8 (863) 309-08-03 ja üksikasjalik hinnang koostatakse nii kiiresti kui võimalik!

Uuringute juhend ja sertifitseerimise kompilaator

Kui torud asetsevad ebaühtlasel maa all põhja all: rida peaks olema puidust vooderdisega, mille osa on 80x100 mm.

Torude arv järjest ja tasemete arv ei tohiks ületada tabelis näidatud torude arvu. 10. ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■;

Metalltorude ladustamine

Torud, mille läbimõõt on alla 100 mm, ja tuumararmatuur on salvestatud riiulitele või metalli inventari sulgudes.

Vähem kui 500 mm läbimõõduga torusid hoitakse kuni 2 m kõrgusel korpustel vooderdis ja tihendites, millel on otsaküljed (Jn 68).

Teraskeevitusega torud diameetriga üle 500 mm on ladudes kuni 3 m kõrgused "sadul", ilma

Torude arv järjest

500; 700 900. "1200

tihendid, välja arvatud alumine rida, mis on kinnitatud voodrilõppudele või varude metallist kingad (vt joonis 68). |

Malm! torud salvestatakse ■ puidust vooderdistesse kuni 1,5 m kõrgune varba; Samal ajal asetatakse torud rida vaheldumisi üles ja alla. Igas reas on torud ette vastupidistes suundades.

Treppide ja platvormide tõmbamine

Treppide ja platvormide kallutamiseks võite kasutada pikendusjuhtmeid kasutades tavapäraseid ripsmeid (joonised 69 ja 70),

Paigaldamise lihtsustamiseks peaks treppide ja platvormide lennamine olema kallutatud asendis (natuke rohkem kui disainitud).

Paigaldusskeemide puudumisel kasutatakse hinged või kahvlid.

Konksud, rakmed kasutatakse juhtudel, kui paigaldatakse silmuste asemel rihmaaugud.

Paigaldusskeemide ja kinnitusaukude puudumisel võite kasutada kahvlit.

Kui treppide lugu hoiti "servas" positsioonis, siis alguses libisevad nad tavapäraste sõrmedega konksude abil ja tagastatakse saidile. Pärast sammude lendamist tõstab perekondovan astmeliselt üles, nagu on ülaltoodud.

Treppide ja platvormide ladustamine

Ladderilad ladustatakse "äärega" ripplagedel: (100x150 mm), millel on peatused (Jn 71).

Traalid chiyarshi 'ilma platvormideta hoitakse vooderdis (200x150 mm) ja tihenditega (80x80 mm) 5 rida mööda.

Samamoodi salvestatud redeli sammud.

Kraanade jälgimiseks kasutatud sõrmed DEK-251 viisid trepist välja ühest kohast teise. Üks marssisid säilitati "äärel" puistamata mulda ilma vooderdisteta. Lingers, kes oli treppide lendu vahele, hakkas läbi lamama lameda trepi lendu. Olles poolkõvilas olekus, andis ta signaali kraanade operaatorile, et pingutada lingid. Praegu langeti treppade äärde libisemele, surudes teda lükanduva marsruudi platvormi. Slinger oli tõsiselt vigastatud.

Treppide lend langes, sest pole paigaldatud vooderdust. 3

Tõstmisel peaksid libisõidud olema suunatud vertikaalselt või kergele kaldele, nii et kobarate ülemine vöö ei oleks. kogenud kompressiooni jõupingutusi.

Kipside troppimine peaks toimuma otse ülemise sõlme abil või, kui on olemas kaldus avasid, sisestatud torkide abil.

Farmi ühendamine selle üksikute elementidega ei ole lubatud.> Peopesad. Kui põllumehed libisevad: väga oluline jälgida g,skeemid tootmisprojektiga kehtestatud tootmisviis

bot Põlvamisskeemi mittejärgimine võib viia põllumajandusettevõtte hävitamiseni. Tavaliselt ulatuvad pikkusega kuni 18 m pikkused kaks punkti, a.pri.: rohkem / pikkus - nelja ■ punkti jaoks (joonis 72r / J.: V.

Koos; püüdmispunktide vaheline kaugus; üle 12-meetriste konnakottidega tuleks kasutada erineva kujundusega traverse, mis on varustatud tasakaaluplokkidega, mis tagab tõmbamisjoonte sama pinge.

Joonisel fig. 73 näitab maanteesõiduki mahalaadimist maanteesõidukist, kus kasutatakse treilereid.

Ehitussfäärid tuleks hoida tööasendis kassetihoidikutes, mis toetuvad puidust padjanditele toetavate sõlmede tugipostidel või tugiosade esimestest tugipunktidest (joonis 74).

Kassettkastid peavad olema võimelised lindima ja tõstma iga talu laadimiseks ja mahalaadimiseks. Tihendite paksus peaks olema vähemalt 40 mm, laius - 150 mm.

Suurte paneelidehoonete välis- ja siseseinte pügamine

Suurte paneelide ehitiste välis- ja siseseinte sillutamise eripära on see, et mõnel juhul on nad asetanud raskuskeskme. Tõstetavate seinapaneelide nihked gravitatsioonikeskuse nihkega, on soovitav valmistada pingutusmassi abil töid. Kahe montaaži silmuse juuresolekul luuakse kaks filiaali, mis on ühendatud ühe plokiga.

Nelja silmusega paneeli kallutamine toimub paarikaupa, kinnitage iga kaheosalise silindri konksud kahe silmuse kõrvale. Hügieenitava kaabli külge pannakse silmuse külg, mis on raskuskeskme lähemal. Tõstepaneelide tõstmisel jagub nende gravitatsioon ühtlaselt igas harus; 1 - mida saavutatakse liinide veeremisel, kuid plokkides.

Kasutatakse nööridega tõmblukke, ja. horisontaalsete elementide lingid. Sellisel juhul asetsevad võrdsustatud kaablitega oksad diagonaalselt.

Me ei saa kaupa tellida osadeks, mida pole mõeldud

sel eesmärgil. u

Paigaldajad teostati: seinaplaatide paigaldamine, elektrijaama peahoone, kasutades tornkraana KB-1000. "Järgmise klassi edastamine" 2>3-tonnine disainmärk, oli vaja monteerimispolti paigaldada põhja küljele. - Selle toimingu tegemiseks: üks operaatoritest kinnitusklambriga ühendati kinnitusklambriga (montaažiklid lõigati välja) ja pärast plaadi serva tõstmist 1 m kõrguseks tõusis selle all. Hirveplaati hävitamise tulemusena langes töötaja, põhjustades talle surmavat vigastust.

Ohvri vabastamiseks läks teine ​​paigaldaja järgmise kahe tugevdussõlme jaoks, mis katkestus tõusis, mis põhjustas teise töötaja vigastuse:

Suurte paneelide vaheseinte kaldus

Kipsplastist vaheseinad võivad olla 2-4 paigaldusliistuga.

Tõmbamiseks kasutage spetsiaalset balan-sirny rihma, mida kasutatakse seinapaneelide tõstmisel, 1 või universaalset neljakäigulist läbimõõtu reguleeritavate rullidega:

Kui paneelil on 4 paigaldusliitu, siis tuleb paneeli kogu silmuse taha üles tõsta, kuna kahe silmuse tõstmine võib põhjustada ülekoormuse tekkimist.

Soovitatav on järgida paneelide sulgemist (joonis 75). ^ f ■

Liugur tõuseb kassetipadjale kasseti abil, kontrollib paigaldusliimide tugevust ja vajadusel korrigeerib nende positsiooni.

Paigaldades paneeli üle kõigi paigaldusliimide, annab Slinger helisignaali: kraana operaator peab tõmbama troppe. Siis läheneb Slinger. platvormid ja, liikudes 4-5 meetri kaugusele paneelist, saadab kraana operaatorile signaali koorma tõstmiseks 200-300 mm võrra. Liigendus on veendunud, et tõstuki usaldusväärsus annab signaali kraana operaatorile paneeli tõstmiseks.

Suurpaneelide ehitiste seinapaneelide ladustamine

Suurte paneelmajade seinapaneelid tuleks hoida tööpinnas "serval" vertikaalselt puidust vooderdis kassettidesse või püramiididesse, mis paiknevad paneelide tõstmisel (joonis 76). Pad-, ki koosneb 50 mm paksustest plaatidest.

Paigaldaja seos viidi rauast betoonpaneelide paigaldamiseni, mis paigaldati püramiidi kaldas asendisse ilma püramiidi aluse otste piiravate peatuseta. Vastates tehnoloogilise kaardi asemel 5 paneeli mõlemal küljel püramiidi. Vastavalt 17 ja 30 paneeli.

Püramiidi mahalaadimine oli ebaühtlane, selle tulemusena vasakul küljel jäid 5 paneeli, paremal pool - 15.

Liikumise paneeli ettevalmistamiseks sisenes liugur vahele püramiidi vasakpoolse külje ja kasseti vahel, mis asuvad 2,5 m kaugusel püramiidist. Sel hetkel on gravitatsioonipaneelide toiming paremal küljel

püramiid hakkas kasseti suunas liikuma. Ühel otsal püramiidi kandekonstruktsioonil monteeritud paneel ja teisel pool vooderdis kukkus liugur ja põhjustas talle surmava vigastuse.

Õnnetuse põhjused olid:

püramiidi muutmine tehniliste tingimuste rikkumiseks;.

paneelide ladustamine Piramtsdös, rikkudes tehnoloogilist kaarti; ^

ühepoolne püramiidi mahalaadimine; s

Lingers ohualas.

■ Viidi läbi ehitatava elamuehituse seinapaneelide paigaldamine. Paneelide ajutiseks eraldamiseks kasutati enne tööle tehnilisi dokumente tehtud ja mitte katsetatud tugipostid.

Paigaldades välimise paneeli projekteerimispositsiooni, paigaldajad kinnitasid selle ühe seina paneeli tasapinnaga risti asetseva tugipinnaga, ilma jäigast fikseerimiseta, lõpetamata keevitustööde paneeli lõplikuks kinnitamiseks projekteerimisasendisse. Sellegipoolest paigutati paneel ja samal ajal eemaldati eelnevalt paigaldatud kõrvuti asetseva välispaneeliga raketis. Kaks välimist paneeli ristmikul toimunud keevitustööde ajal tekkis varukoopia läbilöök. Welderile langesid kaks lahtised paneelid, põhjustades talle surmavat kahju.

Vundamentide plokkide, keldri seinaplokkide, klaas-tüüpi vundamentide ja õõnsusteta plaatide kallutamine

Selliste kaupade lükkamine on soovitav; kasutades kahe- ja neljajalgset troppi (joonis 77).

Baasplokkide, keldrikivide ja õõnsad tuubid

Katteplaadid ja katted ladestatakse horisontaalselt korstna, tahkete ja komposiitfondide elementidesse

politseisse - ühes astmes koos vooderdistega, ribidega. alused - virnastati vertikaalselt üksteise järel teisele vooderdile ühel astmel * betoonist seinad võllide all - virnastatud vooderdistele ja padjandikele üksteise lähedal, mille kõrgus ei ületa 2,5 m, pikkus sh vähem kui 1 m, kelderplaadid ja alusplaadid silmuseid - korstnas, mille kõrgus ei ületa 2,5 m horisontaalselt tihendites ja vooderdis (joonis 78).

Tööd tehti soojusvõrgu tunneli paigaldamiseks seinapaneelidest ST5S, mille nurgakujundus oli 1480x1300x4900 mm ja kaalub 7 tonni. Tööd viidi läbi kasutades roomikkraana DEK-251.

Plokid hoiti vertikaalselt ettevalmistamata kokkupressitud kohas paigalduskoha läheduses. Kui paigaldati järgmine plokk lühikese külje peale, pani liugur metallist redelit ja tõusis ploki sisse, et vabastada klambrid paigaldusaukudest. Sel ajal lükkas muld seisundi tõttu pinnase kaotanud stabiilsuse ja hakkas langema. Liugur hüppas redelist välja, kuid langes alla kukkumise ploki all ja sai surmava vigastuse.

Tavapärased tropid ei vasta täielikult puidu tööd puudutavatele nõuetele.

Pakkide all olevate joonte lahtivõtmisel ja tõmbamisel puit rullub välja. Rohkem ratsionaalset püstlangide kasutamist rööbastel (joonised 79 ja 80). Kasutatakse ka kobasid. paigaldatud tõstukitele.

Raudteetranspordipunktis laaditi tornkraana KB-572A 4-meetrise pikkusega ja 10-tonnise massiga auto jõulauaga auto. Tõstukite operaator ei suutnud kindlaks teha trossi sobivust, mis ei olnud märgistatud ja

Koormuse tõstmise ajal oli köie pinge 3,6 korda kõrgem kui maksimaalne lubatav: sling katkestas ja töötaja surus palkide abil lähedal asuvasse puiduharusse, saades surmava vigastuse::

Ohutusnõuded ei luba inimestel olla veeremil laadimise ja lossimise ajal.

Puidust veoauto piitsad pakkusid kandekraani K-30SH abil välja. Kaubavagunijuhtmestiku rikke tõttu alustas kraana operaator 18-tonnise massi tõstmist kontrolleri viiendas positsioonis, st maksimaalseltT kiirused phozsr'la pisar kaabli plokid alates läbisõidul ^ ja pakendi shchistov; langes juhil asuva veoauto kabiinile, mis viis tema surma. " ;

Puidumaterjalide ladustamiskohad tuleks kustutada kuivast rohust, koorest, umbrohu ja puitlaastudest või kaetud liiva, maa või kruusa kihiga, mille paksus on vähemalt 150 mm.

Ümmargune puit on virnastatud kokku kuni 1,5 m kõrgune vaiade abil. ridade vahele ja tõkestuspunktide paigaldamine (ris; U1). Tihendid tuleks asetada sümmeetriliselt korstna pikiteljele mõlemal küljel palkide mõlemast otsast kaugemal mitte rohkem kui 1 m.

Puit tuleb asetada komlemi ja tuppa erinevates suundades ja joondada korpuse ühel küljel. Puidust otsad ei ole; peavad tegema üle 0,5 m.

Saematerjali saab virnadesse panna, mille kõrgus selle lähedal asetsevate asjade korral ei tohiks olla rohkem kui pool vaia laiusest ja puurides asetamine - mitte rohkem kui kuhja pikkus.

Saematerjali korstna paigaldamisel tuleks järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

tõmmates saematerjali pakki küljele liikumiseks

mitte selle ümberasumisega, vähemalt ± m kaugusel; ■. ::.. ■: ■ ■: ■■, -: ■. ; " f._..

juhend / pakis konksudega, mille käepideme pikkus on vähemalt 1 m; ; ■!

tõmmake välja; käsitsi tropid pakendi alt - nii et mitte rikkuda 'it ;; - ::. ■■' '' ■■. ■ - ■, ^: :: -:

korraga laadige ja tühjendage ühe kotikest välja.

Ujukid peavad olema varustatud kaasaskantava redeliga, mis tõstab korstnat.

Kraanaga talad ja kitsarööpad ladustatakse (joonis 82) vooderdis ja tihendites kuni kahe astmega, koguposti kõrgus on kuni 1,2 m.

Tugevdatud konsoolid laaditi sildkraana kasutades autot. Ehitustööd viidi läbi ladustatud raudbetooni talade (igaüks massiga 4,5 tonni) lähedal. Manuste kinnitamisel langesid kaks talad. Uurimise käigus selgus, et talasid hoiti "serval" ilma vooderdisteta ja täiendava kinnituseta.. ■■ -, | i:

Suurte sektsioonide (talad, kanalibaarid) profiilteras ja puidust vooderdised ladustatakse puidust vooderdist 1,5-meetrise kõrgusega korstnadesse (joonis 83).

Väike sektsioon metalli ladustatakse raamistikku, mille kõrgus ei ületa 5 meetrit. Valatud metall (nurk, talad, kanalibaarid) asetatakse riietusse, tagades korstna stabiilsuse.

Paksus tihendid ja vooderdised valitakse, võttes arvesse ladustatavate toodete tasuta sorteerimist ja vabastamist, konfiguratsiooni ja kaalu! Vahemaa

tihendid ja vooderdised, mis põhinevad tingimustel, mis välistavad metalli jääkproduktsiooni tekkimise.

Metallide ja metallist talade kallutamine

Lehtterasest pügamine peaks toimuma klammerdusseadmete (ekstsentrilised haaratsid) abil, mis tagab suurema turvalisuse. Haaratsid on paigutatud sümmeetriliselt lehe (pakendi) raskuskeskme suhtes ja lehe servast kaugemal, mis on võrdne 1/3 lehe (pakendi) pikkusega.

Joonisel fig. 2 on kujutatud metallide ja metallist talade skeemid. 84

Lasti varustamiseks kulmude, küüniste, hingede ja muude kitsarööpmeliste seadmetega tuleks see paigaldada ainult kindlaksmääratud seadmetele; (Joonis 85).

Ix. TÖÖSTUSE KAHJU JA PROFESSIONAALNE HAIGUS

Õnnetusjuhtumi või tööõnnetuse teatamise kord

Ettevõte peaks välja töötama õnnetuse või õnnetuse hoiatussüsteemi. Kõik töötajad peaksid teda teadma.

Õnnetusjuhtumi korral tuleb ohvrile esmaabi anda ja viivitamatult kommunikatsioonivahendite abil teavitada ettevõtte juhtkonda. :

On väga oluline hoida intsidendi asukohta tervikuna kuni komisjoni või valitsuse esindaja saabumiseni. Intsidendi olukorda on võimalik häirida ainult erandjuhtudel (traumaatilise teguri mõju ohvriks langetamiseks, kui see ohustab inimeste turvalisust jne)>

Peamised põhjused õnnetuste ajal ekspluatatsiooni kraanad

Tõsteseadmetega töötamine on klassifitseeritud ohtlikeks. Igal aastal kraanade käitamise ajal on palju õnnetusi.

Ühe aasta jooksul tõsteplatvormide kasutamisega seotud töö käigus tehtud 213 õnnetuse uurimise materjalide analüüsimine näitas, et nende peamised põhjused on *:

| "vale koormuse langus ^ (2%); p ^ f # $ ^ sch0, iseliikuv kraanade ebaõige paigaldamine (17,8%). Veel enam kui pooled õnnetustest; tekkis töötamise ajal elektriliinide läheduses; : tk

^ inimeste leidmine kraana ohualas (13%); ■ kraanade, ohutusseadiste, laadimisseadmete ja konteinerite mehhanismide defektsed seisundid

SchR "■■ juurdepääs töösildkraanade kraanaradadele; (5,2%); ■ ::,: - / ■■, ■ '!

kraani ülekoormus (5,2%);

- inimeste kokkukukkumine koormuse mõju tõttu; konks või tõsteseade (2,8%) i ■ "

Muud põhjused (20,7%), mis hõlmavad kraanade ja tõsteseadmete halva kvaliteediga tootmist, kraana pöörleva osa kinni ja selle mehhanismide vigastamist, ebastabiilse koormuse paigaldamist, koormuse paigaldusliinide purunemist, ebaõiget ladustamist, inimeste leidmist koorma allapoole, tõmbamist kinni püütud lasti, koorma tõstmine, kui köied on kallutatud, ja nii edasi.

Tööjõukahjukursid, mis põhinevad kraanade tüübil

Sch% Materjalide analüüs. 213> õnnetusjuhtumid näitasid, et tornkraanade kasutamisel sai vigastusi 16,9%, portaalkraanade käitamise ajal oli 2,3%, silda- ja sildkraana 24 ja 9%, kraanadest 52,1%, 3,8 % - muud kraanad.

Suurim vigastuste protsent kobestitega iseliikuvate kraanade kasutamisel on seletatav nende tõsteseadmete suurema osakaaluga tõsteseadmete koguarvust ja asjaoluga, et neid kasutatakse sageli välitingimustes, ilma et vastutustundlikel isikutel oleks piisavat kontrolli ja C; värbamata töötajatena värbamisse. ^ -

Õnnetusjuhtumite ohvrite jagunemine vastavalt kutsealale i (.-.,.

Materjalide analüüs näitas 213 õnnetust;. vigastatute kraanade operaatorite seas olid 12 ^ 2%, £ slingers - 19,2% -l tehnoloogilised töötajad -

Seega on kõige sagedamini vigastatud töölised, kes on otseselt seotud löömisega või töötavad ohualas. kraana.

Õnnetusjuhtumite ohvrite jagunemine sõltuvalt tööstaažist. ■■: ■■

Materjalide analüüs 213 õnnetust näitas, et enam kui 3-aastane töökogemus oli 86,4% ohvritest: kuni 6 kuud - 4,7%, 6 kuult kuni 3 aastani - 1 8,9%... ■■■■>

FBS 8-4-6

Mõõtmed:

Vundamentide plokid on pidevad FBS 8-4-6 - see on usaldusväärne alus. Tugevus, vastupidavus ja vastupidavus - see on vaid osa omadustest, millele maja sihtasutus peab vastama. Fondivabrik FBS 8-4-6 - "ahtri" ehitusmaterjal, mis on tugevdatud nurgakivi. Nende elementide laiaulatuslik kasutamine vundamentide konstruktsioonide ehitamiseks ei tekita mingit kahtlust, et see on selle jaoks tõesti õige materjal. Seda saab valmistada nii elamutes kui tööstushoonetes.

1. Märgistuse kirjutamise võimalused.

Vundamentide blokaadi FBS 8-4-6 tähistamine toimub vastavalt GOST 13579-78 ja sisaldab kahte rühma: tähestikuline - toote tüüp, digitaalne - suurus ja tugevusklass. Märgistuse kirjutamine toimub järgmisel viisil (igal juhul puuduvad vigu):

2. Peamine kohaldamisala.

Pideva sektsiooni FBS 8-4-6 plokke kasutatakse mitmesugustel eesmärkidel ehitiste monteeritavate aluste ehitamiseks. See võib olla nii elamud kui ka tööstushooned. Seda tüüpi plokke saab kasutada ka maa ehitamiseks, kus vundamendi struktuuri pole võimalik käsitsi teha. Tänu nende raudbetoontoote erivormile vähendatakse objekti ehitust poole võrra.

Tehnoloogia, mis paneb plokid FBS 8-4-6 kui keldri või tehniliste maa-aluste aluste vundament ja seinad, on täiesti õigustatud ennast praktikas kui kõige lihtsamat ja kiiremini ehitatud. Keldrites võib olla erinev sügavus. Vundamentide plokke FBS 8-4-6 saab kasutada tehniliste hoonete ja kuumutamata ruumide ehitamiseks. Vundamentide paigaldamine toimub spetsiaalse varustuse abil, kõrgusele tõstmiseks kasutatakse paigaldusviiteid. Haaratsidena kasutatakse haaratud konksu koos riiviga.

3. Toote märgistuse nimetus

Pideva sektsiooni FBS 8-4-6 alusplokid on märgistatud vastavalt GOST 13579-78. Sümbolite rühmas märgitakse toote tüüp, suuruse vahemik. Ploki üldmõõtmed on 780x400x580, kus vastavalt on näidatud pikkus, laius ja kõrgus.

Mõelge tähisele FBS 8-4-6, kus on märgitud järgmised parameetrid:

1. FBS - tugeva aluse plokk;

2. 8 - pikkus, näidatud dts.;

3. 4-laius, näidatud dts.;

4. 6 - kõrgus, näidatud dts.

Täiendavad andmed tahke sektsiooni alusploki omaduste kohta:

2. Toote geomeetriline maht - 0,181;

3. Üksiku koguse betooni kohta - 0,18;

Märgid, valmistamiskuupäev ja toodete kaal tuleks lõpppinnale kanda kustutamatu musta värviga. Lisaks saab täpsustada tootja kaubamärki.

4. Tootmise peamised materjalid ja omadused.

Poorbetoonina kasutatakse pideva sektsiooni FBS 8-4-6 plokkide tootmiseks peamist materjali. See on tugev ja vastupidav materjal, millel on mitmesuguse meediumi toimel kõrge vastupidavusomadused. Toote poorne struktuur tagab nende kõrge soojusjuhtivuse. Madal kaal ei võimalda vundamendi muljetavaldavat alustamist. Suure kandevõimega (seinad on ehitatud 1,5 tellisega) suurendab märkimisväärselt tahke sektsiooni alusploki kasutusvõimalust. Kuna "töö" viiakse läbi pideva kokkusurumise ja survetugevuse mõjul, peavad plokid olema tugevdatud. Tihedus peaks vastama väärtusele - vähemalt 1800 kg / m3. Tugevuse mark peab vastama M100 piirangutele, on lubatud kasutada marki M50 ja M200. Betoon peab vastama ka veekindluse ja külmakindluse nõuetele (temperatuuride vahemik ulatub -70 kraadini), kuna töö toimub suhteliselt karmides tingimustes. Vundamendisse ei tohi paigutada pragusid, põrkele, kiibile ja väljaulatuvatele tugevduselementide elementidele. Harvadel juhtudel tugevdatakse süsinikterasest traati A1 ja A111. Sellised vead vähendavad valmiselemendi kandevõimet ja põhjustavad selle kiiret sobimatust (pinnase tõhustamise ja põhjavee pideva toimimise tingimustes). Väljundil peab FBS 8-4-6 plokk vastama loetletud omadustele vastavalt standardile GOST 13579-78.

5. Ladustamine ja transport.

Pidevate FBS 8-4-6 plokkide hoidmine toimub täidis. Kihid on kaetud puidust vooderdusega. Põrandaplaadi padi seisab virna all. Eelistatakse sorteerimist toodete tüübi ja kvaliteediklassi järgi. Vundamentide raudbetoonplokkide transportimine toimub spetsiaalsete sõidukite abil, millel on iga toote kindel kinnitus. Transport ei ole lubatud üle koormata, masina kandevõime on alati arvesse võetud

1. Kirjeldus ja rakendus

Sihtplokkidel on traditsioonilise täiteaine baasi ees palju ilmselgeid eeliseid. Esiteks võivad nad tagada hoone stabiilsuse isegi ebastabiilse pinnase korral, mis võib olla näiteks hooajaline. Teiseks, praeguse GOST-i täiel määral täidetavad vundamendipõhised plokid suudavad taluda palju suuremaid koormusi ning neid kasutatakse nii era- kui ka tööstuslikuks ehituseks. Ehitise aluse paigutus nende materjalide abil võtab palju aega ja raha, lisaks saab plokke kasutada erinevate sügavuste keldrite ehitamiseks. Ehitustöödeks on need tooted niinimetatud nurgakivid: neil on kindel ristlõige ja külgpindadel on pikisuunalised sooned transpordi hõlbustamiseks (montaaži käigus neid kaevamisi valatakse betooniga).

FBS-i baasplokid tuleks valida väga hoolikalt. Kogu hoone stabiilsus sõltub nende tugevusest ja kvaliteedist, mistõttu ei ole tungivalt soovitatav, et ebausaldusväärsete tarnijate madal tase ahvatleb. Chelyabinskis saate tellida tõeliselt väärtuslikke betoonklotsid firmalt "Range of Concrete Products in Chelyabinsk". Meie tooted vastavad täielikult kehtivatele kvaliteedistandarditele ja on varustatud kõigi vajalike sertifikaatidega. Lisaks põhikomponentidele on hind üsna lojaalne ja veebipõhise tellimisfunktsiooni abil saate osta kohe. Ettevõtte infoteenus töötab mitme kanaliga telefonil (351) 246-35-15 ja e-postiga [email protected] : võtke ühendust meie konsultantidega ja ükski teie küsimus jääb vastuseta!

"Betoonitoodete valik" tehniline baas võimaldab lühikese aja jooksul vabastada palju suuri koguseid. Pakutavate toodete valikul on alusplokid, mille mõõtmed ulatuvad pikkusega 30 cm kuni 2,3 meetrit. Tootmistehnoloogia on sätestatud standardsete RC-tüüpi toodete valmistamiseks kehtivates eeskirjades: see hõlmab mitmeid põhietappe. Kui seda projekti pakub, siis kõigepealt soovitud vormi jaoks paigaldatakse metallkortik, mida hoolikalt töödeldakse korrosioonivastaste ainetega. Siis pakutakse betoonisegu, mis peaks hõlmama kõiki tugevdavaid elemente 15-20 mm võrra. Kujundamise etapis kasutatakse vibratsioonitabeleid, et soodustada segu maksimaalset tihendamist ja ühtlasust. Sellele järgneb kuivatamine enne nõuetekohase tugevuse saavutamist, jahutamist ja aktsepteerimise läbimist - lõplikud kvaliteeditestid.

Nagu eespool mainitud, ei ole alusplokid alati tugevdatud. Kuid kui armeering on endiselt vajalik, siis kasutatakse terasest A-I ja A-III terastraju. Betooni hinne sõltub tulevastest töötingimustest. See võib varieeruda M50-st kuni M200-ni, kuid reeglina on M100-kaubamärk piisav. Erinevate täitematerjalide kasutamine tagab betoonkonstruktsiooni poorsuse. See on vajalik kahel põhjusel: paigaldatud aluse väiksema kaalu ja soojusjuhtivuse vähendamiseks. Seega on vundamendiplokkide abil võimalik valgustada, mitte liiga massiivseid aluseid ja talub temperatuuri erinevusi +50 kuni -70 ° C.

c) millise standardiga

Väljumisel peavad valmisplokid vastama kehtivatele nõuetele GOST 13579-78. Selle eesmärk on täiendada seda Seeria 1.116.1-8 selgitab standardi ja sisaldab iga tööriista suuruse kohta tööjooniseid, kontroll-loendeid ja arvutatud andmeid. Kõigi ametlike retseptide hoolikas täitmine võimaldab Chelyabinski betoontoodete valikul pakkuda oma klientidele tõeliselt kvaliteetseid tooteid.

3. Pakkimine, transport ja ladustamine

Vaatamata vundamentide suurele tugevusele peavad need, nagu ka muud raudbetoonmaterjalid, nõudma ettevaatlikku suhtumist mitte ainult tootmisetapis, vaid ka hiljem ladustamiseks ja transportimiseks. Põhireeglid on: pole kaareid ja tühjad, laaditakse ainult sobiva tõsteseadme abil, ladudes täidis, puidust tihendiga isoleeritud ja transportimise ajal usaldusväärne fikseerimine. Meie ettevõte vastab kõigile standarditele maksimaalse vaevaga. Seda tööd teevad ainult kogenud väljaõppinud töötajad, kes tunnevad oma äri suurepäraselt. Transpordiks kasutame kõiki võimalikke transpordivahendeid: veoautosid, ronge ja isegi parvlaevu. Vaadake "Betoonitoodete valik Tšeljabinskis" tähendab võimalikult lühikest aega ja täielikku ohutust, et saada kõige paremini sihtasutuskonstruktsioonide linn.

Vundamentide hoidmine hangetes on lubatud kõrguse järgi.

Kui unistad oma kodust, on mõttekas alustada hoone ehitamist. Teie jaoks pakutakse arvukaid projekte ja skeeme, et saada kõige keerukamaid lahendusi. Kuid te ei tohiks unustada konstruktsiooni stabiilsust, peaksite määrama põrandapaneeli hoiuruumi, mis on lubatud kõrguse järgi. Selline maja on pikk, saate nautida mugavat elu palju aastakümneid. Suurepärane disain annab rõõmu ja hiilguse.

Kaunid linnakodanikud on väga väsinud linnas valitsevast mürast. Kui soovite rahu ja mugavust, on mõttekas liikuda rohelisse tsooni. Väljaspool linna on alati rahu ja vaikus, palju puid, linnu laulmine hellitab kõrva. Teil on vaja ehitada ainult maja, mis sobib teie õnne ideega. Disaini usaldusväärsuse jaoks on vaja arvutada vundamendivalemi kandevõimet, mistõttu tuleb hoolitseda kvaliteetsete materjalide eest.

Suve alguses käivitub aktiivselt maamajade, suvilate ja villade ehitus. Kui teil on oma saidi, siis on mõistlik hoolitseda mugavate hoonete ehitamise eest. Ehitus algus algab alati territooriumi uurimisega, millega rajatakse eramaja vundament. Selle etapi tuleks võtta vastutustundlikult, et teie struktuur oleks usaldusväärne ja stabiilne. Soovitatav on pöörduda spetsialistide poole, kes vastavad teatud mügiautomaatidele.