Kui palju on 240 000 cm2 m2. Aitaks

1 cm ^ 2 =: 10 000 m ^ 2
Vastus: 24 m ^ 2

Muud kategooria muud küsimused

a) 2 tundi b) 7 tundi c) 35 tundi g) 30 tundi

See sulam koosneb 19 osa alumiiniumist ja 2 osa magneesiumist (massi järgi). Mis on sulami mass, kui see sisaldab 34 kg vähem magneesiumi kui alumiinium? Tänan teid!

a) jagunemine, kus dividendid on numbrite 120 ja 5 toode, ja jaotaja on number 4.
b). vahe, kus langus on number 927 ja mahaarvatav on number 65 ja 7 toode.
sisse) toode, kus esimene tegur on numbrite 729 ja 587 erinevus ning teine ​​tegur on number 3.
№6.
b). Uue aastaga peame tegema õnnitluskaarte. Kaks meeskonda tegi iga tunni tagant samade postkaartide arvu. Esimene meeskond tegi 100 kaarti ja teine ​​75 kaarti. Esimene meeskond töötas 5 tundi kauem kui teine. Mitu tundi iga meeskond töötas.

Ruutvõrkude teisendamiseks kalkulaator

Kalkulaator võimaldab teil muuta ala ruutkilomeetritest sentimeetrites, meetrites, tollides, jalgades on-line režiimis. Väärtuste järjekord ja kombinatsioon võib olla ükskõik milline.

Sellel väljal määrake piirkonna arvuline väärtus. Valige praegune mõõtühik. Määra piirkonna teisendamise summa. Klõpsake tõlkimise nuppu.

Sisestage andmed piirkonna edastamiseks

Interneti-kalkulaator võimaldab teil ala mõõtmise mõõtmist üle kanda: ruutkilomeetrid, meetrid, sentimeetrid, millimeetrid, tollid, jalad, miilid, aares - hektar, hektarid, aakri saared.

Piirkonnaülekanne toimub automaatselt, kui klõpsate võrgu kaudu tõlkimiseks nuppu. Veebisaidi haldamine ei vastuta võrgukalkulatsiooni tulemuse eest.

Ühiku konverter

Konverteeri ühik: ruutmeetri [m²] ruutmilomeetri [mm²]

Tee seda ise! Kuidas iseseisvalt, silmaarsti külastamata, korja oma uued klaasid

Rohkem selle piirkonna kohta

Üldteave

Piirkond on geomeetrilise joonise väärtus kahemõõtmelises ruumis. Seda kasutatakse matemaatika, meditsiini, inseneri ja teiste teaduste jaoks, näiteks rakkude, aatomite või torude ristlõike arvutamisel, nagu veresooned või veetorud. Geograafias kasutatakse linnade, järvede, riikide ja muude geograafiliste omaduste võrdlemiseks ala. Piirkonda kasutatakse ka rahvastikutiheduse arvutamiseks. Rahvastikutihedus määratletakse kui inimeste arv pindalaühiku kohta.

Osakud

Ruutmeetritel

Pindala mõõdetakse SI süsteemis ruutmeetrites. Üks ruutmeetrine on ruut, mille külg on üks meeter.

Ühiku ruut

Üksuse ruut on ühe üksuse külgedega ruut. Ühiku ruudu ala võrdub ka ühega. Ristkülikukujulise koordinaatide süsteemis asub see ruut koordinaatides (0,0), (0,1), (1,0) ja (1,1). Komplekstasandil on koordinaadid 0, 1, i ja i + 1, kus i on kujuteldav arv.

Mõõdetuna või piirkonnast mõõdetuna kasutatakse SRÜ riikides, Indoneesias ja mõnes muus Euroopa riigis väikeste linnakohtade, näiteks parkide mõõtmiseks, kui hektar on liiga suur. Üks AP on 100 ruutmeetrit. Mõnes riigis nimetatakse seda üksust muul viisil.

Hektari kohta

Hektarites mõõdetakse kinnisvara, eriti maa-ala. Üks hektar on 10 000 ruutmeetrit. Seda on kasutatud alates Prantsuse revolutsioonist ja seda kasutatakse Euroopa Liidus ja mõnes teises piirkonnas. Täpselt nagu ar, mõnes riigis nimetatakse hektareid erinevalt.

Põhja-Ameerikas ja Birmas mõõdetakse ala aakrites. Hektarit seal ei kasutata. Üks aak on 4046,86 ruutmeetrit. Esialgu määratleti aakri kui ala, mida talupoeg saaks ühe päeva jooksul arendada kahe härgi meeskonnaga.

Aatomite ristlõike mõõtmiseks kasutatakse tuumaenergia füüsikat. Üks laut on 10 ² ruutmeetrit. Laud ei ole SI süsteemis üksus, kuid seda kasutatakse selles süsteemis. Üks aar on ligikaudu võrdne uraani tuuma ristlõikepindalaga, mida füüsikud kutsusid naljaga "nii suur kui ait". Inglise "laud" (väljendatud laut) ja füüsikute naljadest laager sai selle sõna ühikuala nimeks. See seade pärines Teise maailmasõja ajal ja teadlastele meeldis see, sest tema nime võiks kasutada Manhattani projekti raames kirjavahetuse ja telefonivestluste koodeksina.

Pindala arvutamine

Lihtsaimate geomeetriliste joonte pindala leitakse, võrreldes neid teadaoleva ala ruuduga. See on mugav, sest ruudu ruutu on lihtne arvutada. Sel viisil saadakse allpool toodud geomeetriliste arvude pindala arvutamiseks mõned valemid. Ka ala, eriti hulknurga arvutamiseks jagatakse arv kolmnurkadeks, arvutatakse iga kolmnurga pindala valemi järgi ja seejärel volditakse. Keerukamate kujude pindala arvutatakse matemaatilise analüüsi abil.

Piirkonna arvutamise valem

 • Ruut: külg ruudus.
 • Ristkülik: külgede toode.
 • Kolmnurk (tuntud külg ja kõrgus): külje ja kõrguse toode (kaugus sellest küljest servani), poolitatud. Valem: A = ½ah, kus A on ala, a on külg ja h on kõrgus.
 • Kolmnurk (mõlemad küljed on teada ja nendevaheline nurk): nurkade külgede ja nina vaheline seos on pooleks jagatud. Valem: A = ½ab sin (α), kus A on ala, a ja b on küljed ja α on nurk nende vahel.
 • Võrdne kolmnurk: külg, ruudus, jagatud 4 ja korrutatuna kolme ruutjuurega.
 • Parallelogramm: külje toode ja kõrgus mõõdetuna sellelt küljelt vastupidi.
 • Trapets: kahe paralleelse külje summa, korrutatuna kõrguse ja jagatud kahega. Kõrgus mõõdetakse kahe poole vahel.
 • Circle: raadiusega ruudu ja π toote.
 • Ellipse: poolajooks ja π.

Pindala arvutus

Otsige lihtsa mahulise kujuga pinnast, näiteks prismad, skaneerides seda kuju lennukil. Palli väljaarendamine on sellisel viisil võimatu. Palli pindala leitakse valemiga, korrutades raadiusega ruudu 4π. Sellest valemist tuleneb sellest, et ringi pindala on neli korda väiksem kui sama raadiusega palli pindala.

Mõnede astronoomiliste objektide pindalad: Päike - 6.088 x 10 ² ruutkilomeetrit; Maa - 5,1 x 10 8; Seega on Maa pindala ligikaudu 12 korda väiksem kui päikese pindala. Kuu pindala on ligikaudu 3 793 x 107 ruutkilomeetrit, mis on umbes 13 korda väiksem kui maapinna pindala.

Planimeter

Piirkonda saab arvutada ka spetsiaalse seadme - plaanimõõturi abil. Selle seadme jaoks on mitu tüüpi, näiteks polaarsed ja lineaarsed. Samuti on planeerimõturid analoogsed ja digitaalsed. Lisaks muudele funktsioonidele saate sisestada skaala digitaalsetes plaanimõõtjates, mis lihtsustab objektide mõõtmist kaardil. Plaanimõõtur mõõdab mõõdetava objekti perimeetri läbitud vahemaad ja suunda. Plaanimõõtja poolt selle teljega paralleelset kaugust ei mõõdeta. Neid seadmeid kasutatakse meditsiinis, bioloogias, tehnoloogias ja põllumajanduses.

Huvitavad faktid ruudu kohta

Valdkonna omandi teoreem

Vastavalt isoperimetrilisele teoreemile on kõigi arvudega, millel on sama perimeeter, ringi suurim ala. Kui vastupidi, võrrelda arvandmeid sama alaga, siis on ringil väikseim perimeeter. Perimeeter on geomeetrilise joone või joone külgede pikkuste summa, mis näitab selle joonise piire.

Suurima alaga geograafilised objektid

Riik: Venemaa, 17 098 242 ruutkilomeetrit, sealhulgas maa ja vesi. Teine ja suuruselt kolmas riik riigis on Kanada ja Hiina.

Linn: New York on linn, mille suurim ala on 8683 ruutkilomeetrit. Teine suurim linn on Tokyo, okupeerides 6993 ruutkilomeetrit. Kolmas on Chicago, mille pindala on 5498 ruutkilomeetrit.

Linnaväljak: suurim ruutkeskmine ruutkilomeeter asub Indoneesia pealinnas Jakarta. See on Medan Merdeka väljak. Teine suurim ala 0,57 ruutkilomeetrit on Praça duz Girazois Palmas, Brasiilias. Kolmas suurim - Hiina Tiananmeni väljak, 0,44 ruutkilomeetrit.

Järv: geograafid väidavad, kas Kaspia meri on järv, kuid kui on, siis on see suurim järv maailmas 371 000 ruutkilomeetri kaugusel. Teiseks suurimaks järveks on Lake Superior Põhja-Ameerikas. See on üks järvede süsteemi järvedest; selle pindala on 82 414 ruutkilomeetrit. Kolmas suurim on Victoria järv Aafrikas. See hõlmab 69485 ruutkilomeetrit.

Võite olla huvitatud muudest muunduritest rühmast "Popular Unit Converters":

Kas teil on mõõteühikute konverteerimine ühest keelest teise? Kolleegid on valmis teid aitama. Postitage küsimus TCTermisse ja mõne minuti pärast saate vastuse.

Populaarsed üksuse muundurid

Square Converter

Pindala - kahemõõtmelise lameda või kõvera geomeetrilise joonise numbriline iseloomustus, mis näitab selle joonise suurust. Pikkusühikut kasutatakse piirkonna mõõtmiseks. Seega saab ala mõõta ruutmeetrites ruutmeetrites ruutmeetrites, ruutkilomeetrites, ruutkilomeetrites, ruutjalgades, ruutmeetrites, ruutjoonetes, ruutjalades, kümnendites ja ruutumetsades.

Konverteri kasutamine "ala konverter"

Nendel lehekülgedel on üksuse muundurid, mis võimaldavad teil kiiresti ja täpselt teisendada väärtusi ühest üksusest teise, samuti ühest üksuste süsteemist teise. Muundurid on kasulikud inseneridele, tõlkijatele ja kõigile, kes töötavad erinevate mõõtühikutega.

Kasutage konverterit, et teisendada mitusada ühikut 76 kategooriasse või mitu tuhat paari ühikuid, sealhulgas metric, British and American units. Saate teisendada ühikuid pikkuse, ala, mahu, kiirenduse, jõu, massi, voolu, tiheduse, erimahu, võimsuse, rõhu, pinge, temperatuuri, aja, momendi, kiiruse, viskoossuse, elektromagnetiliste ja muude.
Märkus Konversiooni täpsuse tõttu on ümardamisvigad võimalik. Sellel muunduril loetakse täisarvu täpseks kuni 15 tähemärki ning kümnendkoha või punkti järel kümnendkoha maksimaalne arv on 10.

Väga suurte ja väga väikeste arvude esindamiseks kasutab see kalkulaator arvuti eksponentsiaalset märget, mis on normaalse eksponentsiaalse (teadusliku) märkuse alternatiivne vorm, mille numbrid on kirjutatud kujul a · 10 x. Näiteks: 1 103 000 = 1,103 · 10 6 = 1,103E + 6. Siin E (lühike eksponent) tähendab "· 10 ^", st ". korrutada kümne kraadiga. " Arvutipõhist eksponentsiaalset märki kasutatakse laialdaselt teaduslikes, matemaatilistes ja inseneriarvutustes.

 • Valige ühikute teisendamiseks teisendamiseks sobiv üksus.
 • Valige üksus, mis teisendatakse seadmete õigest loendist.
 • Väljale "Algne väärtus" sisestage number (näiteks "15").
 • Tulemus kuvatakse kohe väljale Tulemus ja väljal Konverteeritud väärtus.
 • Võite sisestada ka numbri väljale "Converted Value" paremas servas ja lugeda konversiooni tulemust väljadele "Original Value" ja "Result".

Töötame TranslatorsCafe.com'i muundurite ja kalkulaatorite täpsuse tagamiseks, kuid me ei saa garanteerida, et need ei sisalda vigu ega ebatäpsusi. Kogu teave on esitatud "nagu on" ilma igasuguse garantiita. Tingimused

Kui märkate arvutuste ebatäpsust või tekstis esinevat vea või peate teisest muundurist ümber teisendama, mis ei ole meie veebisaidil - kirjutage meile!

Kuidas teisendada ruutmeetrit ruutmeetrile sentimeetrites

Kuidas teisendada ruutmeetrit ruutmeetrisseks?

Üks ruutmeetrit võrdub 10000 ruutmeetri sümmeetrit:

Rekordi lühendamiseks on tavaks kasutada järgmist märget:

1 ruutmeetri = 1 m²;

1 ruutsentimeetrine = 1 cm²:

Teine lühend on

1 ruutmeetri = 1 ruut. m

1 ruutmeetri sentimeetrit = 1 ruutmeetrit

Seda võrdsust pole tingimata õpetatud. Piisavalt, et mõista, kuidas see on saadud.

1 ruutmeetrine ala on ruut, mille külg on 1 meeter. Üks meeter 100 sentimeetrit. Iga ruudu pool on jagatud 100 osaks 1 sentimeetriks, siis saadakse 100 100 100 000 ruutu, mille külg on 1 sentimeetrit.

Iga sellise ruudu pindala, mille külg on 1 cm, on 1 ruutkilomeetri suurune. See tähendab, et ruutu pindala, mille külg on 1 m, on samuti võrdne 10 000 cm²-ga. Seetõttu 1 m² = 10 000 cm².

Kuidas muuta ruutmeetrit cm²?

Selleks, et teisendada ruutmeetriid ruutmeetrile, korrutage ruutküljega sentimeetrite arv 10 000-ni.

Valem ruutmeetrite ümberarvestamiseks ruutmeetrile sentimeetrites:

Mõõdetavate ruutmeetrite ümberarvestamist ruutmeetrile võetakse arvesse konkreetsete näidetega.

Ekspress ruutmeetrites:

Kui teisendate ruutmeetreid ruutmeetrile, korrutatakse ruutmeetrite arv 10 000-ni:

1) 5 m² = 5 × 10 000 cm² = 50 000 cm²;

2) 10 m² = 10 · 10 000 = 100 000 cm²;

3) 7 m² 12 cm² = 7 · 10 000 cm² + 12 cm² = 70012 cm²;

4) 28 m² 83 cm² = 28 × 10 000 cm² + 83 cm² = 28083 cm²;

Kalkulaator ruutmeetrit meetrit²

Online konverterite mõõturid sentimeetrites (m² kuni cm²)

Te teisendate ala cm2-lt meetritesse2

Konverteeri cm² meetrini²

Ruutkeskmine sentimeetrit
Pindalakomendi tuletis on ruutkülv (sentimeetri nimetus: "cm²"). See seade on valmistatud sentimeetrist. 1 ruutmeetri suvand on 0,0001 m2.

Mõõdikud
Ruutmeetri ("m²") on tuletatud rahvusvahelise piirkonna ühik. See on Rahvusvahelise Ühikute Süsteemi "mõõturi" tuntud meetme allikas. SI-prefiksi lisamine ja kärpimine loob mitu ühikut, näiteks ruut-detsimeter, ruuthektomeetrit.

Ala

Vaatame alltoodud joonist.

Kogu näitaja koosneb 8 ruudust, mille külg on 1 cm.

Ühe sellise ruudu pindala nimetatakse ruutküljeks ja registreeritakse: 1 cm 2.

Kogu näitaja pindala on 8 cm2.

Pindala mõõdetakse ainult piki ruutühikut. Kontrollige alati oma vastuseid.

Matemaatika puhul kasutatakse geomeetriliste jooniste pindala leidmiseks spetsiaalseid valemeid, kus pindala tähistatakse suurtähega "S".

Meenutame teile, et ruudu ala võib leida, korrutades selle külje pikkuse iseendaga.

Piirkonna ühik on ruutu pindala. Näiteks kui ruudu külje pikkus on 1 m, siis selle pindala on 1 ruutmeetrit (1 m 2); kui selle külje pikkus on 1 cm, siis selle pindala on 1 ruutmeetrit (1 cm 2).

Igasuguse joonise ala leidmiseks võrreldakse seda ühikuväljaga.

Kuidas ruutüksusi teisendada

Mõtle ruut, mille külg on 1 cm.

Selle pindala on:

S = 1 cm · 1 cm = 1 cm2

Mõtle ruut, mille külg on 1 m.

Selle pindala on:

S = 1 m · 1 m = 1 m 2

On teada, et: 1 m = 100 cm

1 m 2 = 1 m · 1 m = 100 cm · 100 cm = 10 000 cm 2

Suurenda ruudu serva 1 m 10 korda. Hankige ruut koos
10 m külg

Sellise ruudu pindala nimetatakse aruks või kudumiseks.

S = 10 m · 10 m = 100 m 2

Ühes piirkonnas - sada ruutmeetrit.

Sõna "kudumine" kasutatakse sageli riigi majanduses, kuigi see on sama kui "ar".

1 ar (kudumine) = 100 m 2

Et väljendada ar cm2-s, tuletage meelde, et 1 m 2 = 10 000 cm 2.

See tähendab: 1 ar (kudumine) = 100 m 2 = 100 · 10 000 cm 2 = 1 000 000 cm 2

Suurendage ruudu külge 10 m 10 korda. Hankige ruut koos
külg 100 meetrit

Sellise ruudu pindala nimetatakse hektariks. Lühendatud "ha". Kuid hääletu hääldusena hääldatakse nime täiesti.

Hea hektar väljendatakse ruutmeetrites.

1 ha = 100 m · 100 m = 10 000 m 2

Nüüd määrame kindlaks, kui palju arsi ühe hektari kohta.

See tähendab: 10000 m 2: 100 m 2 = 100 (ap)

Näiteks suurte alade mõõtmiseks kasutavad riikide, kontinentide territooriumid ruutkilomeetrit. See on ruut, mille külg on 1 km ja
ala 1 km 2.

Arvutuste lihtsuse huvides pakume teile ruutüksuste ülekande tabelit.

Ruutuüksuse konversioonitabel

See tabel aitab muuta hektarid ruutmeetritesse. meetrit hektarite kohta macawsis ja vastupidi.

Mitu ruutmeetrit hektarist, ruutmeetri detsimetris, ruutkilomeetrites jne

Kuidas teisendada meetrid ruutmeetritesse

Üks meeter on läbitud teekonna pikkus vaakumis 1/299792458 sekundi jooksul (kõrguselt umbes 1 laiane samm).

Üks ruutmeetrine ala on ruut, mille külg on 1 meeter. Ruumi või pinna maa pindala välja selgitamiseks ruutmeetrites peate arvestama, mitu ruutmeetrit meetri kohta (1 m × 1 m) mahub neile.

Te ei saa arvestid välja arvutada ruutmeetriteni, kuid selle pindala arvutamiseks ruutmeetrites saate teada ristküliku pikkuse ja laiuse.

Kõik väärtused tuleb kõigepealt ümber arvestada ühe vajaliku mõõtühikuga.

Näiteks kui teil on vaja arvutada seina suurust ruutmeetrites, siis selle pikkus on 3 meetrit ja 20 sentimeetrit tuleks asendada 3,2 meetri võrra.

Geomeetria õppetundidest valemite tundmine võimaldab arvutada mõne muu kuju, näiteks kolmnurkse kujuga, ala.

240000 cm2 ruutmeetri kohta

Saate teada, mitu sentimeetrit sentimeetrit on mitmel viisil.

Kõigepealt meenutame, milline on ruutmeetri ja kuidas seda arvutatakse.

Rahvusvaheline ühikute süsteem on ruutmeetri mõõtühik. Üks ruutmeetrit on ruut, mille küljepikkus on 1 meeter. Sellise ruudu pindala on 1 ruutmeetrit:

S = 1 meeter x 1 meeter = 1 ruutmeetrit

Kuidas arvutada mitu cm ruutmeetri kohta? Üks meeter vastab 100 sentimeetrile. Asendaja meie valemites asemel arvestid samad parameetrid, kuid sentimeetrites, see tähendab arvesti väljendatud sentimeetrites:

S = 100 cm x 100 cm = 10 000 ruutkilomeetrit

Teine arvutusmeetod on järgmine:

1 m2 = 100 cm2 = 100 x100 = 10 000 cm2

Viide: rahvusvaheline ühikute süsteem on maailma suurimat levikut saavate füüsiliste koguste mõõtmise süsteem. Mõõteseadme määratluse puhul vastab arvesti süsteemis olevate füüsiliste koguste põhikomponentidele. Mõõtur on pikkuse ja kauguse mõõt. Selle konkreetse süsteemi kohaselt eeldatakse, et meetris on 100 sentimeetrit. See oli sellel arvutamisel ehitatud - ruutmeetri muundamine sentimeetrites.

Igor Voropaev - Prosper-Consulting juhtiv advokaat
PropertyExperts portaali konsultant

Alates lapsepõlvest, matemaatika õppetundest, meile öeldakse, millised mõõtühikud on olemas, mida on vaja neid kasutada, milliseid ülesandeid saab nende abil lahendada, samuti kuidas teisi mõningaid mõõdetavaid mõõtühikuid teisendada. Kuid meenutades nimede millimeetrit, detsimeetrit, tolli, kilomeetrit, jalgsi, õue, naela, kilo, me mõnikord meeles ei mäleta täpselt, millist kogust, millist massi ja kui palju aine nad sisaldavad (näiteks sada kilogrammi - üks tonn). Sellist arvu mõõtühikuid on üsna lihtne segi ajada, eriti tõlkimisel.

Ja loomulikult on suurimaid raskusi põhjustanud ruutüksused ja jooksvate mõõtmete arvutamine. Aga õnneks veebis saate hõlpsalt leida esitluse või tabeli, mis annab näite sellest, kuidas probleemi lahendada ja korruta üksusi mugavalt. Sellel funktsioonil on ka palju kalkulaatoreid. Kui otsustate ise oma ehitushindamise teha ja arvutate vajaliku hulga tellistest, plaatidetest, kiudplokkidest või torudest, kasutage lihtsalt sellist kalkulaatorit ja saate kiire ja efektiivse tulemuse, ilma et peaksite ise ise korrutama.

240000 cm2 ruutmeetri kohta

Meie kontaktid rakenduste jaoks:
Telefon: (351) 776-32-19, faks: (351) 245-44-05
Mail rakendustele: [email protected]

Pindala konversioonide tabel (pindalaühikute suhe)

Piirkonna mõõtühikute konverteerimistabel: cm 2, dm 2, m 2, ap (kudumine), hektar (ha), km 2.

Teil on võimalik osta järgmisi soojus- ja veearvestiid:

Oleme Madas seadmete ametlik esindaja ja müüja:

Pidage meeles, et meie ettevõte on gaasiseadmete Seitron ametlik tarnija:

Tootmisjärjekord: (351) 776-32-19, 245-44-05. Mail rakendustele: [email protected]

Lahtiolekuajad: kella 9.00-17.00, reedeti kell 16.00

Kaupade tarnimine Venemaa piirkondadele toimub transpordiettevõtete poolt:
"Business lines", "RATEK", TC "Energia" ja mõned teised.
Pakendatud kaupade tarnimine transpordiettevõttele toimub tasuta.

Kui palju ruutkilomeetreid ruutmeetri kohta?

Kui palju mm2 on 1 cm2?

Kui palju mm2 on 1 dm2?

1 cm2 on 100 mm2, sest 1 cm sisaldab 10 mm, mistõttu ruudu pindala, mille külg on 1 cm või 10 mm, on 10 * 10 = 100 mm2.

1 dm = 10 cm = 100 mm, seega 1 dm2 = 100 * 100 = 10000 mm2.

Kuna ühes sentimeetris on 10 millimeetrit, on ruutmeetri kohta 10 ^ 2 = 100 ruutmeetri. Seda võib mõista järgmiselt: ruut, mille külg on 1 cm, on jagatud kümneks 1 mm laiuseks ribale, millest igaüks on 10 ruutude seeria, mille külg on 1 mm.

Peaksite kohe pöörduma iga väärtuse nime juurde kuuluvaid eesnäärte juurde - see on senti, prefiks, mis koosneb ladina sõnast "saja", detsi, prefiks, mis on moodustatud ladinakeelsest sõnast "kümme ja milli" - prefiks, mis pärineb ladinakeelsest sõnast "tuhat". Need on väikseimad või pikisuunalised eesliited, mis ütlevad, et saadud väärtus on väiksem kui algväärtus mitmes suurusjärgus. Kümmeeter on vähem kui meeter 10 korda, sentimeetriks on 100 ja millimeetril on 1000. Siit saab hõlpsalt leida nende koguste suhet, unustamata nende ruutu. Ruutküljega sentimeetri suurus on 100 ruutmiltimeetrit, sama ruutkümne cm2 ruutkümmetmeetri kohta. Noh, ruutkümmeeter näib välja 10 000 ruutmilti.